Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 ZSAC Chemicals Exporting Trading and Sales 2018-06-04 ~ 2021-06-03
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EcoMaster 15660817 EcoMaster Chemicals>>Catalysts & Chemical Auxiliary Agents>>Chemical Auxiliary Agent 2015-12-27 ~ 2025-12-26 Đã xác minh
EcoWatertech 15660894 EcoWatertech Chemicals>>Inorganic Chemicals>>Inorganic Salts>>Chlorate 2015-12-25 ~ 2025-12-24 Đã xác minh
EcoFlame 15660651 EcoFlame Chemicals>>Catalysts & Chemical Auxiliary Agents>>Chemical Auxiliary Agent 2015-12-24 ~ 2025-12-23 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này